English

За нас


Фирма СПИИДО ЕООД е създадена през 1989г. основно като фирма за конструиране и изработване на инструментална екипировка за производство на пластмасови и метални продукти. Впоследствие фирмата се ориентира към производство на елементи за пътна сигнализация, производство на подматрачни рамки и други метални изделия, като близо 95% процента от продукцията е предназначена за износ.

В последните години нашата дейност е насочена предимно към производството на подвижни пътни бариери, използвани най-често при поддръжка и ремонт на пътища и магистрали. Тази продукция се изнася изцяло на европейския пазар.

На вътрешния пазар нашата фирма е поддоставчик за изработка на детайли, които се влагат в производството на малка пътностроителна техника.

Новини

СПИИДО ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4946-C01/23.08.2021 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Номер и наименование на проекта: BG16RFOP002-2.089-4946-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати:  Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.08.2021г.
Край: 23.11.2021 г.

————————————— www.eufunds.bg —————————————

Проект BG16RFOP002-2.089-4946-C01, с бенефициент СПИИДО ЕООД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Контакти


СПИИДО ЕООД


Адрес производствен цех:
Ул. Адам Мицкевич 4
София 1360
България


Тел: +359 888386468


e-mail: office@speedo-sf.com