English

За нас


СПИИДО ООД е създадена през 1989 г. Основната дейност е единично и серийно производство на сложни тръбни изделия. Изпълняваме и уникални поръчки по дизайн на клиента. Обработваме тръби с диаметри до 76 мм.

Технологичните ни възможности позволяват разкрой, огъване, пробиване, заваряване, поцинковане (горещо и електролитно) и/или прахово боядисване.

В продуктовата ни гама присъстват както крайни изделия, така и кооперирани доставки към големи европейски фирми (от Италия, Швеция и т.н.).

Производствените традиции във фирмата ни позволяват да гарантираме необходимото качество на изделията, стриктно спазване на сроковете за доставка и конкурентни цени. Това обуславя трайните дългогодишни сътрудничества с фирми от България (над 20 години) и Европа (над 25 години).

Новини

СПИИДО ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4946-C01/23.08.2021 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Номер и наименование на проекта: BG16RFOP002-2.089-4946-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати:  Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.08.2021г.
Край: 23.11.2021 г.

————————————— www.eufunds.bg —————————————

Проект BG16RFOP002-2.089-4946-C01, с бенефициент СПИИДО ЕООД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Контакти


СПИИДО ЕООД


Адрес производствен цех:
Ул. Адам Мицкевич 4
София 1360
България


Тел: +359 888386468


e-mail: office@speedo-sf.com