English

За нас


Фирма СПИИДО ЕООД е създадена през 1989г. основно като фирма за конструиране и изработване на инструментална екипировка за производство на пластмасови и метални продукти. Впоследствие фирмата се ориентира към производство на елементи за пътна сигнализация, производство на подматрачни рамки и други метални изделия, като близо 95% процента от продукцията е предназначена за износ.

В последните години нашата дейност е насочена предимно към производството на подвижни пътни бариери, използвани най-често при поддръжка и ремонт на пътища и магистрали. Тази продукция се изнася изцяло на европейския пазар.

На вътрешния пазар нашата фирма е поддоставчик за изработка на детайли, които се влагат в производството на малка пътностроителна техника.

Нашите продукти


Парапет модел Стандарт

Горещо поцинковани подвижни пътни парапети на два крака, които могат да бъдат триъгълни или плоски.

Парапетът се състои от тяло, чиято рамка е изработена от тръба с диаметър 32мм и решетка от вертикални стоманени пръти с диаметър 8мм. В единия край на рамката са заварени куки, а в другия има халки, които се използват за захващане на парапетите един за друг до достигане на желаната дължина. Краката са монтирани в долната част на рамката, което осигурява стабилността на парапетите.

Краката могат да бъдат монтирани в две позиции – за транспорт(в равнината на рамката) и работна(перпендикулярно на рамката). Има два вида крака – триъгълни, изработени от тръба с диаметър 32мм; и плоски, изработени от ламарина.

Като допълнителна услуга могат да бъдат монтирани светлооотразителни панели, стига те да са предоставени от клиента.

Предлагаме парапети със следните технически характеристики:

Ширина200 см220 см250 см
Височина110 см110 см110 см
Външна тръба3.2 см3.2 см3.2 см
Вътрешни вертикални пръти0.8 см0.8 см0.8 см
Вътрешни вертикални шини – 3 броя (за монтаж на панел)20 x 3 мм20 x 3 мм20 х 3 мм
Тегло10.5 кг (12.5 кг*)11.5 кг (13.5 кг*)13 кг (15 кг*)
*С плоски крака

Парапет модел Екон (с огънати крака)

Горещо поцинковани подвижни пътни парапети на два фиксирани към тялото крака.

Парапетът се състои от тяло, чиято рамка е изработена от тръба с диаметър 32мм и решетка от вертикални стоманени пръти с диаметър 8мм. В единия край на рамката са заварени куки, а в другия има халки, които се използват за захващане на парапетите един за друг до достигане на желаната дължина. Краката са продължение на образуващите рамката тръби, което осигурява стабилността на парапетите.

Като допълнителна услуга могат да бъдат монтирани светлооотразителни панели, стига те да са предоставени от клиента.

Парапетите се доставят подредени в пакет и стегнати с метална лента.

Предлагаме парапети със следните технически характеристики:

Ширина200 см220 см
Височина110 см110 см
Външна тръба3.2 см3.2 см
Вътрешни вертикални пръти0.8 см0.8 см
Вътрешни вертикални шини – 3 броя (за монтаж на панел)20 х 3 мм20 х 3 мм
Тегло9 кг10 кг

Новини

СПИИДО ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4946-C01/23.08.2021 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.

Номер и наименование на проекта: BG16RFOP002-2.089-4946-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати:  Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.08.2021г.
Край: 23.11.2021 г.

————————————— www.eufunds.bg —————————————

Проект BG16RFOP002-2.089-4946-C01, с бенефициент СПИИДО ЕООД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Контакти


СПИИДО ЕООД


Адрес производствен цех:
Ул. Адам Мицкевич 4
София 1360
България


Тел: +359 888386468


e-mail: office@speedo-sf.com